Energie- en energiereductiebeleidEnergie- en energiereductiebeleid 2018

 

Reductiedoelstellingen scope I (gasverbruik en wagenpark)

In 2018 hebben wij als doelstelling om wederom een reductie van minimaal 2% te realiseren door middel van verschillende aanpassingen. In afwachting van aankoop bedrijfspand (1ste kwartaal 2018), willen wij gaan investeren in duurzaamheid. Te denken valt aan efficiëntere/ kleinere verwarmingsketel, zonnepanelen en/of warmtepompen. Daarnaast blijven we de warme truiendag introduceren; hiermee willen wij de medewerkers bewust maken van de relatie tussen graden op de thermostaat en CO2-uitstoot.

De enorme reductie die we in 2014 hebben kunnen behalen in scope I hebben we helaas in 2017 niet kunnen realiseren en hebben wij zelfs moeten constateren dat er een kleine stijging heeft plaatsgevonden t.o.v. 2016. Het gasverbruik is voornamelijk afhankelijk van het weer waar wij nu eenmaal geen invloed op uit kunnen oefenen.

Het beleid voor aanschaf bedrijfsauto’s is nogmaals aangescherpt en gecommuniceerd in de organisatie, t.w. uitstoot personenauto: maximaal 106 gram, voorkeur elektrisch, hybride of plug in hybride; uitstoot bus EUR6.

 

Reductiedoelstellingen scope II (elektra en vliegkilometers)

 In 2017 hebben we een investeringsstop gehad net zoals in 2016 waardoor we geen investering in zonnepanelen en een andere duurzame middelen hebben gedaan. Mede met het oog op overname bedrijfspand in 2018.

Wij houden nauwkeurig bij hoeveel er gebruik wordt gemaakt van vliegtickets, voornamelijk naar onze leverancier in Italië. We gaan er in 2018 niet vanuit dat we in het aantal vliegkilometers kunnen reduceren. Er zal namelijk meer tijd gestopt moeten worden in nieuwe productontwikkeling waardoor we vaker bij de leverancier in Italië zullen zijn.

Dit zal zich wel terugbetalen in het aan kunnen bieden van meer energiezuinige oplossingen bij de klant.

In 2017 heeft APAC helaas de doelstelling niet behaald in de reductie van scope II.

 

Reductiedoelstellingen scope II I (CO2-uitstoot bij klanten)

Zoals bij scope II al benoemd denken wij de meeste reductie wat betreft CO2-uitstoot bij klanten te kunnen genereren. Het gaat hier dan om het energieverbruik bij onze klanten. Door middel van innovaties en technische ontwikkelingen willen wij bij met name datacenters het energieverbruik reduceren. Hiervoor is er software door APAC ontwikkeld in 2016 en in 2017 werd deze software steeds meer verkocht. Projecten waren o.a. WWT Oude Meer, It’s me Raamsdonkveer, Datacenter Friesland, Ampco Flashlight Utrecht.

Eind 2017 heeft Climaveneta haar 4e generatie machines geïntroduceerd met de  HFO eco-vriendelijke koudemiddelen HFO 1234ZE en HFO1234YF.

Genoemde koudemiddelen hebben een zeer lage milieu impact, dit terwijl de technische kenmerken van deze koudemiddelen niet afwijken van de oudere HFC’s. De Amerikaanse standaard ASHRAE 34, ISO 817 heeft HFO1234ZE goedgekeurd als een internationale standaard.
Inmiddels heeft Climaveneta al meer dan 52MW aan koudeopwekking met het HFO koudemiddel in Europa. Een van de meest aanspreken projecten in dit speelveld is Fortum’s Stadsverwarming in Espoo Finland. 2 x FOCS2-W HFO/H/CA/S 5422 warmtepompen zijn hier geleverd en geïnstalleerd. Restwarmte van een Datacenter van Ericsson wordt “ingekoppeld” op het warmtenet van de stad Espoo.

Een ander spraakmakend project is gerealiseerd in Zwitserland.
Victorinox Swiss Army Watch in Delemont. Climaveneta leverde een ERACS2Q/SL/CA/1962 Multi purpose warmtepomp met warmte terugwinning die alle behoefte aan warmte en koude in een van de bedrijfsgebouwen verzorgd.
1 FX HFO SL/E/S/1702 zorgt voor proces koeling van de productieplant. Deze machine is voorzien van het HFO1234ZE.

 

Reductiedoelstelling scope I en II (totale globale maat)


Totale globale maat (CO2 ton t.o.v. personeel fte) was in 2017 7,90. Doelstelling voor 2018 is om dit terug te brengen naar 7 en in 2019 naar 6,5.