ISO 14001APAC is sinds januari 2014 in het bezit van het ISO 14001 certificaat behaald. Het behalen van dit certificaat levert bewijs van een duurzaam en dynamisch verankerd milieubeleid binnen onze organisatie.

Wij zijn ons bewust van de nadelige milieugevolgen, daarom willen wij deze gevolgen tot een minimum beperken en continu verbeteringen doorvoeren.

Wij hebben o.a. de volgende maatregelen getroffen:

  • Certificering CO2 reductieprogramma: gericht op de reductie van CO2 uitstoot.
  • Afvalbeperking: het afval wordt gescheiden ingezameld en afgevoerd.
  • Milieu gevaarlijke stoffen: wij houden ons aan de strenge wet- en regelgeving op het gebied van milieu (bijvoorbeeld F-gassen verordening).

 

Wij zien het ook als onze taak om de klant de beste informatie en voorlichting te geven over zijn toekomstige energieverbruik.
APAC ontwikkelt energiezuinige alternatieven voor toepassing op nieuwe en bestaande airconditioning installaties en adviseert doelgericht omtrent de beste oplossing per project. Door toepassing van energiezuinige apparatuur en componenten, maar ook door degelijk onderhoud, kan de CO2-emissie aanzienlijk worden verkleind.