InventarisatieInventarisatie 

APAC stelt elk half jaar haar Carbon Footprint vast. APAC heeft haar Carbon Footprint van 2017 vastgesteld en is de voortgang in 2018 aan het meten. De Carbon Footprint Analyse is uitgevoerd volgens de opzet van het Greenhouse Gas (GHG) protocol. De organisatiegrenzen zijn gekozen op basis van de ‘control approach’. Dit betekent dat binnen de analyse de bedrijfslocaties, middelen en medewerkers zijn meegenomen die werken bij APAC.
Het GHG identificeert drie bronnen van emissie, bekend als scopes. 

 

Scope I

Scope I omvat de directe emissies die onder het eigen beheer vallen en worden gecontroleerd door de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de verbranding van brandstoffen in vaste machines, zakelijk vervoer in voertuigen die eigendom zijn van de rapporterende organisatie. Ook omvat scope 1 het beheer van emissies door toepassing van koelvloeistof in koelapparatuur en klimaatinstallaties van bedrijfslocaties en de installaties die APAC in beheer heeft. Dit is conform de F-gassen regelgeving

 

Scope II

Scope II omvat de indirecte emissies door opwekking van gekochte elektriciteit, stoom of warmte.

 

Rapportages

Elk half jaar rapporteren we over onze uitstoot, doelstellingen en reductiemaatregelen. De gedetailleerde rapportages zijn hier te downloaden.

 

Initiatief

Energiebesparend initiatief in samenwerking met diverse partijen