F-gassenKwaliteit staat voorop bij APAC

Kwaliteit staat voorop bij APAC. Daarom beschikken wij over alle benodigde certificaten en diploma’s om een optimale kwaliteit te leveren. Zo zijn wij in het bezit van het bedrijfscertificaat ‘Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties’. Daarnaast hebben alle servicetechnici van APAC het ‘F-gassen certificaat categorie 1’.

Bij werkzaamheden aan koelinstallaties kunnen f-gassen of ozonafbrekende stoffen vrij komen. Alleen deskundig opgeleide technici mogen deze werkzaamheden uitvoeren. Wij passen dit toe in onderhoudscontracten en -plannen maar ook door het aanbieden van steeds milieuvriendelijkere koelinstallaties.

Waarschijnlijk wordt per 1 januari 2015 de Europese  F-gassen verordening aangepast, en worden de eisen op het gebied van uitfasering HFK’s aangescherpt. APAC loopt hiermee voorop. Het doel? Met elkaar werken aan veiligheid en een schoner milieu.
Wij werken hier graag aan mee.

Naast het F-gassen certificaat is APAC ook in het bezit van het NVKL Kwaliteitslabel, ISO-14001 certificaat en bezitten onze monteurs het VCA-diploma.

De certificaten zijn hieronder te downloaden:

 

F-gassen certificaat
NVKL kwaliteitslabel
ISO-14001 certificaat