CO2-prestatieladderco2prestatieladder

APAC is sinds februari 2014 in het bezit van het certificaat niveau 3 van de CO2-Presatieladder. Elk jaar wordt er door middel van een audit gecontroleerd of APAC nog steeds aan alle eisen van deze prestatieladder voldoet. De laatste audit is gedaan in februari 2017 en is weer voor één jaar tot 2018 behaald.

Voor deze prestatieladder brengen we onze CO2-uitstoot in beeld en worden elk jaar opnieuw reductiedoelstellingen en maatregelen bepaald. Een reductieplan zorgt ervoor dat APAC bewuster en zuiniger omgaat met energie. Hierbij speelt bewustzijn van zowel de eigen organisatie als ook onze omgeving een grote rol. Voorbeelden van maatregelen zijn het reduceren van reiskosten, meer gebruik maken van groene stroom en het verplicht stellen van bedrijfsauto's die een label hebben van minimaal B.

 

Download het CO2 certificaat.

 

Wat is het en wat levert het op?

De CO2-Prestatieladder is ontwikkeld door ProRail. Het is een instrument om bedrijven uit te dagen hun CO2-emissie te leren kennen en te verminderen. Het gaat daarbij vooral om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Sinds 2011 is de CO2-Prestatieladder in eigendom van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

 

Verschillende niveaus

De CO2-Prestatieladder geeft in vijf niveaus aan hoe bewust de onderneming van het energieverbruik is en weet welke mogelijkheden gebruikt kunnen worden om in de toekomst het verbruik te verkleinen. Het niveau dat een bedrijf heeft bereikt in het verminderen van zijn CO2-uitstoot vertaalt zich in een 'gunningvoordeel'. Hoe hoger het niveau op het certificaat, hoe meer 'fictief' voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningafweging en de kans groter is om de goedkoopste te zijn bij een aanbesteding.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over ons CO2-reductiebeleid of heeft u concrete tips? Neem dan contact op met onze VGM coördinator
Sandra van der Loo via telefoonnummer 030-2416850.